سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقانه
فقط عاشقانه
لینک دوستان

هر وقت فهمیدے قرار نیست با هر زن یا دخــترے
که دوست شدے به رختخواب بروے ??...
?? هر وقت فهمیدے هر کسے که " دوستت " شد " دوست
دخترت " نیست ??...
?? هر وقت فهمیدے برای جواب " سلام " یک دختر باید
به یک " علیک " محترمانه فکر کنے نه یک مکان
خالے ??...
?? هر وقت فهمیدے برای بودن با یک دختر باید " مرد "
باشے نه " نر ??..."
?? هر وقت فهمیدے " شانه ات " را باید به یک دختر
هدیه کنے نه " زور بازویت " را ??...
?? هر وقت فهمیدے با حرف هایت فقط باید دل " یک "
دختر را شاد کنے ??...
?? هر وقت فهمیدے فقط باید براے " یک " دختر " مرد "
باشے ??...
?? هر وقت فهمیدے زن " تکیه گاه " میخواهد ??...
?? هر وقت فهمیدے دختر " توجه " میخواهد ??...
?? هر وقت فهمیدے عشقت باید " پاک " باشد ??
?? هر وقت فهمیدے وقتی دخترے به تو اجازه ے
بوسیدن داد باید با " عشق " پیشانی اش را ببوسے نه با
" هوس " لبش را ??
?? هر وقت فهمیدے باید به " یک دختر " عشقت را ثابت
کنے نه "چند دختر ??"
?? هر وقت فهمیدے دل " کاروانسرا " نیست ??...
?? هر وقت فهمیدے زن " حساس " است؛مےشکند ??
انوقت میتوانی به خودت بگی مرد ,,,,,,,


[ جمعه 94/3/22 ] [ 3:6 عصر ] [ mohsen ]
درباره وبلاگ

تنهای تنهای تنهااا
آرشیو مطالب
امکانات وب
ابزار پرش به بالا
ابزار پرش به بالا